Davranış Bozuklukları ve Tedavisi

Her çocuk yetiştiği ortamda erken yaşlardan itibaren belli bir davranış şekli kazanır. Davranışları etkileyen faktör ise çocuğun içinde bulunduğu sosyal yaşamdır. Çocuk etrafında olup bitenleri sosyal mesajlarla alırken kendi tutumlarının da başkasını nasıl etkileyeceği konusunda zaman içerisinde fikir sahibi olmaya başlarlar. Çocuk aldığı bu mesajlardan yola çıkarak kendi tutumlarını düzeltemeyince bir sure sonrasında artık problem yaşamaya başlayacaktır. Davranış bozukluğu yaşayan çocuklar zaman içerisinde başkasıyla empati kurmakta zorlanma başlayacaktır. Çocuk karşı tarafın duygularına anlam veremediğinde ise bu kez hatalı davranışlar sergilemeye başlayacaktır. Bu duygu içerisine giren çocuk ise çok çabuk bir şekilde öfkelenecek ve kurallara karşı çıkmaya başlayacaktır.

Zaman içerisinde etrafında olup bitenlerden dolayı sürekli olarak başkalarını suçlama veya yalan söyleme hali ise çocuğun davranış bozukluğunu ortaya çıkaracaktır. Peki davranış bozukluğu nedir?

Davranış Bozukluğu Nedir?

Çocuklarda ortaya çıkan davranış bozukluğu otoriteye karşı gelme, sürekli bir karşıt hali, başkaldırı, düşmanca davranış ve bu davranışların tekrar etmesi şeklinde gözlemlenebilir. Çocuklar norm ve kuralları surekli olarak çiğnediği gibi başkalarının haklarını da görmezden gelmeye başlayacaktır. Çocuk davranış bozukluklarını gösterirken insan ya da hayvanlara karşı tepkisiyle belli edecektir. Davranış bozukluğu insanın karakterinde ciddi bir değişim göstereceğinden dolayı zaman içerisinde etrafındakilerde de bu durum sıkıntı hali oluşturmaya başlayacaktır.

Davranış Bozukluğunun Görülme Sıklığı

Davranış bozukluğunu Türkiye’de görülme sıklığına baktığımız zaman % 2, ile % 15 arasındadır. Ancak klinik olarak bakıldığında bu rakamın %20’lere kadar çıkmış olduğunu görebiliyoruz. Bu oranlara kız erkek olarak baktığımız zaman ise erkek çocuklarda daha fazla rakam karşımıza çıkıyor. Davranış bozukluğunun başlama yaşı 4–8 arası olarak bilinir. Bu durum hiperaktivite, kaygı durumu ve depresyon gibi sonuçları da ortaya çıkaracaktır.

Çocuklarda davranış bozukluklarını iki şekilde ele alabiliriz. Bunlardan birincisi karşıt olma- karşı gelme ikincisi ise davranım bozukluğudur.

Karşıt olma – Karşıt Gelme Bozukluğunun Belirtileri

Karşı gelme durumunda çocuk çok çabuk bir şekilde öfkelenir ve otoriteye karşı baş kaldırmak ister. Koyulan kurallardan sürekli olarak şikayet eden çocuk insanları artık kasti bir şekilde kırmaya başlayacaktır. Kendi davranışını görmezden gelerek bunlarla ilgili karşı tarafı suçlar. Alıngan olan ve çabuk küsen bir çocuk olma haline bürünerek etrafındakilere karşı kolaylıkla sinirlenmeye başlayacaktır. Bu durum kin ve intikam gibi davranışlarla da ilerlemeye devam edecektir. Çocukta karşı gelme hali olduğunda aile ve okul hayatı da etkilenecektir.

Davranım Bozukluğunun Belirtileri

Davranım bozukluğunun en belirgin hali çocuğun öfke tepkisiyle kendisini göstermesidir. Çocuk zorbalık ve korkutmaya, tehdit ve kavga yönelir. Çocuktaki bu durum ileriki zaman içerisinde ciddi derece de problemler oluşturmaya başlayacaktır. Çocuk insanlara ve hayvanlara fiziksel olarak acımasızca davranma, çalma, birini zorla cinsel aktivitede bulunmaya zorlama gibi yıkıcı tarzda davranışlar gözlenebilir.

Davranım Bozukluğunun Nedenleri

Çocuklarda davranım bozukluğunun nedenleri arasında aşağıda sıralayacağımız başlıkların yeri önemlidir.

  • Erken çocukluk dönemi mizaç farklılıkları
  • Bakım verenin sık değişimi, ihmal, istismar
  • Psikopatolojiye yatkınlık
  • Ebeveyn tutumları
  • Ebeveyndeki psikolojik sorunlar(depresyon, madde kullanımı gibi)
  • Suça bulaşmış çocuklarla ya da suçlu gruplarla ilişkide bulunma

Davranım Bozukluğunun Tedavisi

Davranım bozukluğunda tedavi psikoterapi şeklinde olacaktır. Çocuğun aile ve okul arasındaki işbirliği kurularak davranım probleminin nereden kaynaklandığını ve değişime neyin neden olduğunun tespit edilmesi sağlanır. Yetişkinlerin evde çocuğa karşı olan tutumları gözden geçirilerek sorun buradan kaynaklanıyorsa aileye de eğitim verilir.

Davranım bozukluğunun tedavisindeki amaç çocuğun öfke duygusunun ortadan kaldırılmasını hedeflemektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MÜGE SEREZ Uzm. Psikolog
Bize Yazın En Kısa Sürede Size Geri Döneceğiz.
Gönder
Canlı Destek