Çocuk ve Ergenlerde Depresyon

Çocuk ve Ergenlerde Depresyon

Yaşadığımız çağın en büyük sorunlarından biri olan depresyon yaygın görülen bir psikolojik rahatsızlıktır. Depresyon, kişin sosyal hayatında ve ilişkilerinde sıkıntılar yaşaması ve kendini toplumdan soyutlamasıdır. Sadece yetişkinlerin değil çocuk ve ergenlerde de yaygın olarak görülmekte olan depresyon kişinin ciddi sıkıntılar yaşamasına sebep olabilmektedir. Çocukluk ve ergenlik dönemi depresyonun yaygın olarak görüldüğü günümüzde yapılan araştırmalara göre her beş kişiden birinde belirgin şekilde depresyona rastlanmaktadır. Çoğu zaman intihar düşüncesi ve teşebbüsü, çeşitli davranış bozuklukları ile doğrudan ilişkili olduğu saptanmıştır. Çocuk ve ergenlerde depresyon belirtilerini şu şekilde sıralamamız mümkündür.

  • Uzun zaman süren mutsuzluk ve keyifsizlik hali
  • Hiçbir şeyden memnun olmama
  • Uyku düzensizliği
  • İştahsızlık ya da aşırı yeme isteği
  • Sürekli ağlama
  • Sinirlilik
  • İçe kapanma
  • Hareketlerin yavaşlaması
  • Sıklıkla intihardan bahsetmesi ve ölümü istemesi
  • Çevresine karşı duyarsız olması

Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Yaşadığımız çağın en büyük sorunlarından biri olan depresyon yaygın görülen bir psikolojik rahatsızlıktır. Depresyon, kişin sosyal hayatında ve ilişkilerinde sıkıntılar yaşaması ve kendini toplumdan soyutlamasıdır. Sadece yetişkinlerin değil çocuk ve ergenlerde de yaygın olarak görülmekte olan depresyon kişinin ciddi sıkıntılar yaşamasına sebep olabilmektedir. Çocukluk ve ergenlik dönemi depresyonun yaygın olarak görüldüğü günümüzde yapılan araştırmalara göre her beş kişiden birinde belirgin şekilde depresyona rastlanmaktadır. Çoğu zaman intihar düşüncesi ve teşebbüsü, çeşitli davranış bozuklukları ile doğrudan ilişkili olduğu saptanmıştır. Çocuk ve ergenlerde depresyon belirtilerini şu şekilde sıralamamız mümkündür. • Uzun zaman süren mutsuzluk ve keyifsizlik hali • Hiçbir şeyden memnun olmama • Uyku düzensizliği • İştahsızlık ya da aşırı yeme isteği • Sürekli ağlama • Sinirlilik • İçe kapanma • Hareketlerin yavaşlaması • Sıklıkla intihardan bahsetmesi ve ölümü istemesi • Çevresine karşı duyarsız olması Depresyon özellikle içinde bulunduğumuz çağda bebeklik döneminde de görülmekte olan psikolojik rahatsızlıktır. Sürekli gelişmekte olan ve hayatını sürdürmek için özellikle anne babasına bağımlı olan çocuk yaşamış olduğu bazı sıkıntılar sonucu depresyon yaşayabilmektedir. Her dönemde farklı gelişim evrelerinden geçen çocuk bu gelişim evresine bağlı olarak yaşayacağı sorunlar ile baş edebilme yeteneği kazanır. Bu yeteneği kazanması için onu yetiştiren anne babaya çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Ebeveyninden bu yeteneği kazanması konusunda yeterli desteği göremeyen çocuk bu süreçte büyük sorunlar yaşamaktadır. Çevresel faktörlerin de etkisi ile çocuk yaşadıklarına karşı farklı tepkiler vermektedir. Depresyon çocuğun veya ergenin kendini değersiz görmesine ve sürekli olarak kendini üzgün ve mutsuz hissetmesine neden olur. Çocuk ve Ergenlerde Görülen Depresyonun Nedenleri Nelerdir? Çocuk ve ergenlerde görülen depresyonun birçok nedeni bulunmaktadır. Depresyonun en belirgin nedeni olarak biyolojik yatkınlık gösterilse de çocuk ve ergenlerde görülen depresyonun çok farklı nedenleri olduğunu söylemek mümkündür. Yapılan araştırmalara göre depresyon yaşayan çocukların beyin yapısının diğer çocuklara göre frontal lob hacminde azalış gözlenirken ventriküler hacminde artış olduğu gözlenmiştir. Depresyonun nedenlerin bir diğeri de çocuğun mizacıdır. Bebeklik döneminde uyku düzeni olmayan, iştahsız ve sürekli ağlayan çocukların depresyona yatkın oldukları gözlenmiştir. Çocuğun annesinden yeterli ilgi ve sevgiyi bulamaması özellikle ergenlik döneminde depresyon yaşamasına neden olmaktadır. Çünkü bebek ile anne arasındaki ilişki çocuğun kendini mutlu ve güvende hissedebilmesi için büyük öneme sahiptir. Bu doyuma ulaşamayan çocuk ileriki yaşlarında kendini değersiz ve yetersiz hissetmektedir. Ya da anne babanın çocukları arasında sürekli olarak ayrım yapması çocuğun depresyon yaşamasına neden olan faktörler arasında yer almaktadır. Örneğin anne veya babanın sürekli olarak kardeşler arasında kıyaslama yaparak başarılı olan çocuğuna karşı daha ilgili olup diğer çocuğu ihmal etmesi kendini değersiz hissetmesine neden olacaktır. Anne ve baba olma bilincine varamayan anne ve babalar çocuk yetiştirmek için yeterli bilince varamayacaklardır. Dolayısıyla çocuğun büyüme döneminin her evresinde yanlış tutumlar izlemektedirler. Anne ve babanın bu yanlış tutumları sonucu çocuk sürekli olarak ihmal edilecek ve beklediği ve ihtiyaç duyduğu duygulara ulaşamayacaktır. Anne ve babanın depresyona yatkın olması çocuğun da depresyon yaşamasına neden olmaktadır. Depresyonun nedenlerinden bir diğeri de çocuğun küçük yaşta anne veya babasını kaybetmesidir. Çocuk mutsuz bir ortamda sürekli olarak anne ve babasının kavgasına şahit oluyorsa bu durumdan ister istemez olumsuz etkilenecektir. Anne ve babasının boşanması ne kadar çocuğu derinden etkilese de çocuğu anne ve babasının geçimsizliği ve sürekli kavga etmesi daha çok yıpratmaktadır.

Depresyon özellikle içinde bulunduğumuz çağda bebeklik döneminde de görülmekte olan psikolojik rahatsızlıktır. Sürekli gelişmekte olan ve hayatını sürdürmek için özellikle anne babasına bağımlı olan çocuk yaşamış olduğu bazı sıkıntılar sonucu depresyon yaşayabilmektedir. Her dönemde farklı gelişim evrelerinden geçen çocuk bu gelişim evresine bağlı olarak yaşayacağı sorunlar ile baş edebilme yeteneği kazanır. Bu yeteneği kazanması için onu yetiştiren anne babaya çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Ebeveyninden bu yeteneği kazanması konusunda yeterli desteği göremeyen çocuk bu süreçte büyük sorunlar yaşamaktadır. Çevresel faktörlerin de etkisi ile çocuk yaşadıklarına karşı farklı tepkiler vermektedir.

Depresyon çocuğun veya ergenin kendini değersiz görmesine ve sürekli olarak kendini üzgün ve mutsuz hissetmesine neden olur.

Çocuk ve Ergenlerde Görülen Depresyonun Nedenleri Nelerdir?

Çocuk ve ergenlerde görülen depresyonun birçok nedeni bulunmaktadır. Depresyonun en belirgin nedeni olarak biyolojik yatkınlık gösterilse de çocuk ve ergenlerde görülen depresyonun çok farklı nedenleri olduğunu söylemek mümkündür. Yapılan araştırmalara göre depresyon yaşayan çocukların beyin yapısının diğer çocuklara göre frontal lob hacminde azalış gözlenirken ventriküler hacminde artış olduğu gözlenmiştir. Depresyonun nedenlerin bir diğeri de çocuğun mizacıdır. Bebeklik döneminde uyku düzeni olmayan, iştahsız ve sürekli ağlayan çocukların depresyona yatkın oldukları gözlenmiştir.

Çocuğun annesinden yeterli ilgi ve sevgiyi bulamaması özellikle ergenlik döneminde depresyon yaşamasına neden olmaktadır. Çünkü bebek ile anne arasındaki ilişki çocuğun kendini mutlu ve güvende hissedebilmesi için büyük öneme sahiptir. Bu doyuma ulaşamayan çocuk ileriki yaşlarında kendini değersiz ve yetersiz hissetmektedir. Ya da anne babanın çocukları arasında sürekli olarak ayrım yapması çocuğun depresyon yaşamasına neden olan faktörler arasında yer almaktadır. Örneğin anne veya babanın sürekli olarak kardeşler arasında kıyaslama yaparak başarılı olan çocuğuna karşı daha ilgili olup diğer çocuğu ihmal etmesi kendini değersiz hissetmesine neden olacaktır.

Anne ve baba olma bilincine varamayan anne ve babalar çocuk yetiştirmek için yeterli bilince varamayacaklardır. Dolayısıyla çocuğun büyüme döneminin her evresinde yanlış tutumlar izlemektedirler. Anne ve babanın bu yanlış tutumları sonucu çocuk sürekli olarak ihmal edilecek ve beklediği ve ihtiyaç duyduğu duygulara ulaşamayacaktır. Anne ve babanın depresyona yatkın olması çocuğun da depresyon yaşamasına neden olmaktadır. Depresyonun nedenlerinden bir diğeri de çocuğun küçük yaşta anne veya babasını kaybetmesidir.

Çocuk mutsuz bir ortamda sürekli olarak anne ve babasının kavgasına şahit oluyorsa bu durumdan ister istemez olumsuz etkilenecektir. Anne ve babasının boşanması ne kadar çocuğu derinden etkilese de çocuğu anne ve babasının geçimsizliği ve sürekli kavga etmesi daha çok yıpratmaktadır.

Bize https://mugeserez.com/ adresimizden ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MÜGE SEREZ Uzm. Psikolog
Bize Yazın En Kısa Sürede Size Geri Döneceğiz.
Gönder
Canlı Destek