Aile Terapisi Nedir?

Aile Terapisi Nedir?

Yaşadığımız çağda toplumun temelini oluşturan ailede roller birbirine karıştığı için ailedeki hiyerarşik yapı zamanla bozulmaya başlamıştır. Aile bireyleri arasında iletişim bozukluğu sonucu kişiler arasında şiddetli geçimsizlik yaşanmaktadır.

Aile terapisi ailede bulunan bireylerin yaşamakta oldukları problemleri ve sorunları aile bireyleri ile birlikte hareket ederek çözüme ulaştırmayı amaç edinerek bireyler arasındaki iletişimin kalitesini artırmak amacıyla yapılan terapidir.

Toplumda aile terapisi denince insanların kafaları karışarak tedirgin olmaktadırlar. Aile terapisi bireyleri suçlu ya da suçsuz, haklı ya da haksız olarak ayırmaz. Terapide esas olan aile bireyleri arasında daha kaliteli ilişkiler kurulmasını sağlayabilmektir.

Aile, ebeveyn, eş ve çocuklarla yakın ilişkilerin kurulduğu bir kurumdur. Birbirlerine daha yakın olmak durumunda kalan bireyler arasında zaman zaman sıkıntılar yaşanabilmekte ve bu yaşanan sorunlar bireyler arasında kopukluk yaşanmasına neden olmaktadır. Aile terapisi ile aileler daha sağlıklı hale getirilerek yaşamış oldukları her türlü soruna karşı ayakta durabilmektedir. Genellikle sağlıklı olarak yoluna devam edemeyen ailelerde roller birbirine karışmış, ailedeki hiyerarşi bozulmuş, problem çözme becerileri azalmış ve bireyler arasında iletişim problemleri yaşanmaya başlamıştır.

Ailede yaşanan bu problemler bireylerin ruhsal sağlığını da derinden etkilemektedir. Bu tür sorunların çözümü ve daha sağlıklı bir aile için profesyonel bir desteğe ihtiyaç bulunmaktadır. ailelerin bu tür problemlerini çözmeyi hedefleyen ve alanında yeterli donanıma sahip olan terapist ile aile içi yaşanan sıkıntılar çözüme kavuşacaktır.

Aile terapisi ailenin sorunlarının üstesinden gelebilmesi için yardım eder. Aynı zamanda ailenin daha güçlenerek yoluna devam edebilmesini sağlamaktadır.

Aile Terapisi Nedir?
Aile Terapisi Nedir?

Aile terapisinde amaç nedir?

Aile terapisinde amaç, aile bireylerinin birbirleri ile olan ilişkilerini daha kaliteli hale getirerek ailenin bütünlüğünü sağlamaktır. Aile bireylerinin yaşamış oldukları sorunlarla baş edebilme becerisi kazanmasını hedefleyen aile terapisi, aile bireyleri arasında yaşanan çatışmaların olumlu bir şekilde çözüme ulaştırılmasında yardımcı olur. Aile terapisi aile bireylerinin empatik duyarlılık kazanmasını sağlar.  Böylece kişi karşısındakini daha iyi anlayabilmektedir.

Aile terapisinde terapist tarafından aile bireylerine öğüt vermek yerine bireylerin farkındalığını artırarak aile bireylerine bilgi ve beceri kazandırmayı ve onlara birbirleri ile olan ilişkilerinde neler yapmaları gerektiği hakkında tavsiyelerde bulunurlar. Terapist son derece objektif bir ortam sağlayarak aile terapisini gerçekleştirir.

Aile terapisi için uygun olan objektif ortam temin edildikten sonra aile bireylerinin sorunu daha net anlayabilmesi için çeşitli teknikler kullanılır.terapide ulaşılmak istenen hedefler belirlendikten sonra aile bireylerine gerekli olan bilgiler verilir.

Aile terapisinde görüşme sürecini yönlendiren kişi terapist olmasına rağmen bu kararı alırken aile bireylerinin kararı önemlidir. terapist aile bireylerine kesinlikle öğüt vermez. Bunun yerine aile bireylerini farkındalığını artırarak yol gösterir. Aile terapisinde ailenin terapiye ihtiyacı kalmadığına karar verilinceye kadar devam eder.

Aile Terapisinin Yardımcı Olduğu Konular Nelerdir? 

 • Aile bireyleri arasında yaşanan iletişim sorunları
 • Aile bireylerinin yaşamış olduğu travma ve kazalar
 • Çocuklarda okulda uyumsuzluk
 • Çocuklarda yeme bozuklukları
 • Çocuklarda davranış bozuklukları
 • Aile bireyleri arasında yaşanan huzursuzluklar
 • Aile bireylerinin yaşamış olduğu psikolojik problemler
 • Alınan boşanma kararı
 • Cinsel sorunlar
 • Aile içinde yaşanan şiddet
 • Aile bireylerinin zararlı alışkanlıklarının olması
 • Alınacak önemli kararlara hazırlık sürecinde
 • Taşınma, evlat edinme, göç, doğumlar, kayıplar veya yaşanılan önemli sağlık sorunları

Aile terapisinde esas olan problemin nasıl çözülmesi gerektiğidir. Nedeni ne olursa olsun bireyler arasında yaşanan sorunlara çözüm yolları geliştirilmektedir.

Aile terapisi ihtiyacınız olması durumunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MÜGE SEREZ Uzm. Psikolog
Bize Yazın En Kısa Sürede Size Geri Döneceğiz.
Gönder
Canlı Destek