Yazar Arşivleri: Editör

Tükenmişlik Sendromu Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Tükenmişlik Sendromu Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Tükenmişlik sendromu, kişilerin çeşitli sebeplerden dolayı iç kaynaklarının tükenmesi sonucunda ortaya çıkan tükenmişlik halidir. Kişinin duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanamaması gibi durumlarda iç kaynaklar tükenmektedir. Tükenmişlik sendromu yaşayanlar genellikle çok yoğun çalışıp dinlenmeye vakit bulamayan kişilerdir. Özellikle sağlık çalışanları diğer sektörlere nazaran daha fazla tükenmişlik sendromu yaşamaktadır. Tükenmişlik sendromu yaşayanlar başarısız olma, yıpranma ve enerjilerinin […]

Şizofreni Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Şizofreni, kişinin hayal ile gerçeği ayır edebilme kabiliyetini kaybetmesi, davranış ve hareketlerini kontrol edememesi ve sosyal ilişkilerinde sorun yaşamasına sebep olan psikolojik bir rahatsızlıktır. Şizofreni hayat boyu devam eden tedavisi mümkün olmayıp sadece kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Şizofreni kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürerek hayal ile gerçeği ayırt edemediklerinden dolayı farklı davranış biçimleri geliştirirler. […]

Stres Yönetimi Nedir? Nasıl Kontrol Edilir?

Stres Yönetimi Nedir? Nasıl Kontrol Edilir?

Stres herhangi bir tehdit ya da tehlike karşısında gösterilen tepkidir. Özellikle yaşadığımız çağın gerektirdiği yoğunluk ve aile ilişkilerinde yaşanılan kopukluklar nedeniyle birçok kişi stres yaşamaktadır. Fakat bu durum herhangi bir tehlike ve tehdit olmadığı halde yaşanıyor ise kişinin yaşam kalitesini büyük ölçüde etkilemektedir. Stres Yönetimi Nedir? Stres yönetimi, kişileri doğru tercihler yapmaya ve stres anında […]

Sosyal Fobi Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Sosyal Fobi Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Sosyal fobi kişinin çevresi tarafından yargılanabileceği ve rezil olacağı düşüncesiyle duyduğu kaygı sonucu ortaya çıkan ruhsal bir rahatsızlıktır. Sosyal fobi, kişinin çevresi tarafından tuhaf karşılanacağı fikrine kapılıp kaygı duymasıdır. Genellikle toplum içinde yemek yemekten, konuşmaktan ve yürümekten rahatsızlık duyarlar ve kızarma, terleme ve titreme gibi belirti gösterirler. Özellikle yabancılarla ve ilk defa karşılaştıkları insanlarla bir […]

Bağımlılık Problemleri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?

Bağımlılık Problemleri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?

Yakın tarihimizin en büyük sorunlarından biri olan bağımlılık kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyen bir biyo-psiko-sosyal bir rahatsızlıktır. Ülkemizde ve dünyada hızlı bir şekilde artış gösteren bağımlılık kişinin ilaç veya herhangi bir maddeye karşı iradesi dışında ihtiyaç duyması anlamına gelmektedir. Kişi bağımlılık duyduğu maddeye ulaşamadığı ve alamadığı durumlarda aşırı bir yoksunluk hissi […]

Panik Atak Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Panik Atak Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Panik atak, kişinin korku ve kaygı duygusunu kontrol edememesi ve zihnini sürekli olarak bu kaygı ve korkuyla meşgul etmesi sonucu ortaya çıkan psikolojik bir rahatsızlıktır. Genelde çocukluk döneminde kişinin herhangi bir arılık ve kayıp gibi kendisini olumsuz yönde etkileyen bir olay karşısında ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında kişinin karakter olarak evhamlı oluşu da panik atağı tetikleyen […]

Kaygı Bozukluğu Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Kaygı Bozukluğu Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Kaygı Bozukluğu(anksiyete) Nedir? Kaygı herhangi bir tehlike ve tehdit karşısında kişinin şiddetli bir şekilde korku ve stres duyduğu bir durumdur. Normalde bu tehlikeli durum geçtikten sonra sona eren kaygı, kişi de sürekli olarak devam ediyorsa ve yaşamını olumsuz yönde etkiliyorsa normal olmayan bir durum ortaya çıkar ve kişide kaygı bozukluğu olduğunun habercisidir. Kaygı bozukluğu kişinin […]

Psikoterapi Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Psikoterapi Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Psikoterapi Nedir? Psikoterapi, kişilerin yaşamış oldukları psikolojik sorunları çözerek kişinin ruh sağlığını koruyarak geliştirilmesini sağlamaktadır. Alanında yeterli eğitime sahip olan terapist tarafından kişinin tutum ve davranış bozuklukları ve sosyal alanda yaşamakta oldukları bir takım sıkıntıların çözüm yolları hakkında çalışma yapılmakta ve bireylerin kişilik gelişiminin yanında ruhsal ihtiyaçları da tespit edilmektedir. Psikoterapist psikolojik sorunlar yaşayan bireylerin […]

Aile Terapisi Nedir?

Aile Terapisi Nedir?

Yaşadığımız çağda toplumun temelini oluşturan ailede roller birbirine karıştığı için ailedeki hiyerarşik yapı zamanla bozulmaya başlamıştır. Aile bireyleri arasında iletişim bozukluğu sonucu kişiler arasında şiddetli geçimsizlik yaşanmaktadır. Aile terapisi ailede bulunan bireylerin yaşamakta oldukları problemleri ve sorunları aile bireyleri ile birlikte hareket ederek çözüme ulaştırmayı amaç edinerek bireyler arasındaki iletişimin kalitesini artırmak amacıyla yapılan terapidir. […]

Öfke Kontrolü Nasıl Sağlanır?

Öfke Kontrolü Nasıl Sağlanır?

Öfke Kontrolü Öfke de tıpkı sevgi, korku, üzüntü, acımak gibi duygular gibi insanların zaman zaman yaşadığı duygulardan biridir. Fakat çoğu insan öfkesini kontrol etmekte zorlanır. Öfkeyle nasıl başa çıkacağını bilemeyen kişi çoğu zaman öfkeliyken bilinçli olarak hareket etmez. Kişinin öfkesini kontrol edememesi sonucu kendisine ve karşısındakine büyük zararlar verebilmektedir. Öfke kontrolü kişilere verilen eğitimlerle normal […]

MÜGE SEREZ Uzm. Psikolog
Bize Yazın En Kısa Sürede Size Geri Döneceğiz.
Gönder
Canlı Destek